hu ft

Elállás a szerződéstől

1. A Vásárló jogában áll az interneten vagy telefonon kötött szerződéstől indoklás nélkül elállni az áru kézbesítésétől számított 14 napon belül. De a Ksisters indoklás nélkül felajánlja az elállást a kézbesítéstől számított 90 napon belül. Ebben az esetben szükséges a szerződéstől való elállásról szóló levél (panaszűrlap) elküldése az Eladónak a megadott határidőn belül a [email protected] e-mail címre. A Fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlására vonatkozó útmutató a reklamációs űrlappal együtt tt található.

A kitöltött reklamációs űrlapot és az igényelt árut a következő címre küldje el: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles a reklamációs lapot legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napján az Eladó címére megküldeni, vagy postai úton legkésőbb az időszak utolsó napján eljuttatni az Eladó címére. az elérhetőségeken megadott címen. A fogyasztó a szerződéstől való elállás közlését követően köteles személyesen elküldeni, illetve átadni az elállási szerződés tárgyát, minden irattal - pl. az eredeti számlát, az árura vonatkozó utasításokat és egyéb dokumentumokat, amelyeket az áruval együtt, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül kézbesítettek.

Az áru visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az áru kézbesítésétől számított 14 napon belüli elállás esetén Ön jogosult az áruk kiszállítási költségének megtérítésére is, a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben. A szerződéstől való későbbi elállás esetén csak az áru vételárát térítjük vissza.

A feltüntetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldjük Önnek. Legálisan azonban megvárhatjuk, amíg visszaküldi nekünk az árut a fizetéssel együtt. Ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, mint Ön a vételár kifizetésekor, hacsak másként nem állapodunk meg.

2. A vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, ha:

  • - a szolgáltatás nyújtása, a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a Fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy hozzájárulásának megadásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha a fogyasztó kifejezett hozzájárulását adta, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént;
  • áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a pénzpiaci árak mozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás időtartama alatt előfordulhat;
  • az árut a Vásárló igényei szerint gyártották, vagy az árut a személyes igényekhez (pl. gravírozott csomagolás esetén) és a Vásárló által a zárt csomagolásból kiválasztott áruhoz igazították, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza (pl. kozmetikumok és egyéb, a bőrrel közvetlenül érintkező áruk kinyitása);
  • olyan áruk, amelyek gyorsan romlanak vagy megsérülnek;
  • olyan árukról van szó, amelyek a kiszállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal.
  • A feliratkozással elfogadom a feltételeket