Ajándék vásárláskor 17699 ft - tól
hu ft

Általános szerződési feltételek

І. Általános rendelkezések

1. Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az adásvételi szerződést kötő felek kapcsolatára irányadó, ahol egyrészt a Ksisters s. r. o., bejegyzett cím: Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53143230, bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: s. r. O., ügyszám: 146321/B (a továbbiakban "Ksisters" vagy "Eladó"), másrészt a Vásárló.

2. Vásárló az a személy, aki adásvételi szerződést kötött az Eladóval és árut vásárolt az Eladótól a ksisters.hu weboldalon található online áruházon keresztül, és aki jogosult az áruk hibáiért való felelősséggel kapcsolatos igények érvényesítésére (a továbbiakban „Vásárlónak” nevezzük) .

3. Ez a Szabályzat és az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, és nem hivatkozik a magatartási kódexre.

4. A szerződés a kormányrendelet hatálya alá tartozik, a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. határozat vonatkozik.

5. A megrendeléssel a vásárló megerősíti, hogy a jelen feltételeket elolvasta, és azokkal egyetért.

ІІ. Információbiztonság és -védelem

1. A vásárlónak a vásárláskor közölnie kell a következő információkat:
- név- és vezetéknév / kereskedelmi név;
- állandó lakhely/székhely;
- ha a vásárló kereskedő és adószámmal is rendelkezik, ebben az esetben ez az információ is megadásra kerül;
- email cím;
- telefonszám.

Az adatok a Vásárló azonosításához és az áru kiszállításához szükséges további kommunikációhoz szükségesek.

2. A személyes adatok kezelésének feltételeit és az egyes személyes adatokra vonatkozó előírásokat, amelyekkel a Vásárló ezennel egyetért, a „Személyes adatok védelme” című dokumentum tartalmazza.

3. A reklamációs eljárás keretében a következő adatok megadása szükséges az ügyfelektől: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím. Az így megszerzett valamennyi személyes adatot kizárólag a panasz kezeléséhez szükséges célból. A vásárlónak joga van személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni, ideértve a hibás állapot magyarázatát és törlését, valamint ezen adatokhoz kapcsolódó egyéb törvényes jogokat.

ІІІ. Adásvételi szerződés megkötése

1. A távolról kötött szerződés a Vásárló elektronikus megrendelése alapján jön létre (a Vásárló a megrendelés elküldésével javaslatot küld az adásvételi szerződés megkötésére), amelyet az Eladó visszaigazol (ajánlat elfogadása).

2. Az adásvételi szerződés a megrendelés Vásárló részére történő elküldésével és a megrendelés Eladó általi elfogadásával jön létre. Eladó ezt az elfogadást haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló a megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben. A tájékoztató e-mailben a Vásárló mellékletben kapja meg az ÁSZF aktuális változatát és az Eladó reklamációs eljárását.

3. Az adásvételi szerződéssel az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlás tárgyát képező dolgot a Vásárlónak átadja, és lehetővé teszi számára a tulajdonjog megszerzését, a Vásárló pedig vállalja, hogy a dolgot átveszi és a vételárat a Vásárló részére megfizeti. Eladó. Az eladó fenntartja magának az áru tulajdonjogát az áru árának teljes kifizetéséig. Az eladónak el kell küldenie az árut a kijelölt fuvarozónak, hogy az árut a végső vásárlóhoz szállítsák. Az Eladó a megvásárolt árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vásárlónak. Ha csak nincs megállapodás az áru csomagolásának módjáról, az Eladó köteles az árut a biztonságának és védelmének megfelelő módon becsomagolni. Ugyanígy az Eladó becsomagolja az árut szállításhoz.

IV. Árak és fizetési feltételek

1. A vásárló a megrendeléskor érvényes áron kapja meg az árut. A vásárlónak lehetősége van a megrendelés leadása előtt megismerkedni a teljes árral, amely tartalmazza az áfát és minden egyéb díjat.

2. Az eladó elfogadja az itt elérhető fizetési feltételeket.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3. Az áru a teljes fizetésig az Eladó tulajdonában marad. Az áru sérülésének kockázata a kiszállítást követően száll át a vásárlóra. Az áruk utánvétes feladása esetén a fizetési feltételekre vonatkozó információk nem változhatnak.

V. Szállítási feltételek

1. A szerződésben vállalt határidőn belüli áruszállítás feltételei a következők:
- megrendelés ellenőrzése;
- a megrendelt áruk szabad készletei az elektronikus megrendelés szerinti mennyiségben;
- fizetés a ksisters.hu weboldalon található információk szerint.

2. Az Eladó által felajánlott termékek szállítási határideje a legtöbb esetben a megrendelés visszaigazolásától számított 4 munkanap, a maximális szállítási határidő 11 munkanap. A rendelést általában a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül átadjuk a szállítónak. A szállítási határidő meghosszabbodhat, ideértve a megrendelés elküldéséhez szükséges adatok hiányát is.

3. Az áruk szállításának lehetséges módjai Magyarországon belül:
- Áruszállítás utánvétellel. Az árut kiszállításkor küldjük el a fuvarozónak. A szállítmányozó általában munkanapokon, az áru feladásától számított 48 órán belül kézbesíti a küldeményeket.
- Áruszállítás a címre utánvét nélkül. Az áruk kiszállítása az utánvéttel megegyező feltételekkel történik, a Vásárló az Eladóval történő egyedi fizetési mód egyeztetésével. A Vásárló köteles az árut harmadik féltől (Eladó logisztikai partnerétől) átvenni.

4. Az Eladó a megrendelt áruk kiszállítási kötelezettsége az áru elszállításával és futárnak történő átadásával (futárszolgálat) valósul meg a rendeltetési helyükre történő további szállítás céljából. Az áru véletlen elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért való felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy akkor száll át a vevőre, amikor a vevőnek kötelessége volt átvenni az árut, de ezt nem a szerződés feltételeit megsértve tette meg. adásvételi szerződés.

5. Az eladó felszámíthatja a szállítási költséget. A költségekről és a szállítási feltételekről részletes információ az Áruszállítás mellékletben található. Ezen kívül a fizetési folyamat során tájékoztatást ad az árról, dátumról és a szállítási költségekről, amit a Ksisters a Vevőnek küldött e-mailben is visszaigazol. Az áruval együtt adóbizonylatot (számlát) szállítunk a Vevőnek. Minden ár tartalmazza az ÁFA-t.

VI. Elállás a szerződéstől

1. A Vásárló jogában áll az interneten vagy telefonon kötött szerződéstől indoklás nélkül elállni az áru kézbesítésétől számított 14 napon belül. De a Ksisters indoklás nélkül felajánlja az elállást a kézbesítéstől számított 90 napon belül. Ebben az esetben szükséges a szerződéstől való elállásról szóló levél (panaszűrlap) elküldése az Eladónak a megadott határidőn belül a [email protected] e-mail címre. A Fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlására vonatkozó útmutató a reklamációs űrlappal együtt tt található.

A kitöltött reklamációs űrlapot és az igényelt árut a következő címre küldje el: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles a reklamációs lapot legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napján az Eladó címére megküldeni, vagy postai úton legkésőbb az időszak utolsó napján eljuttatni az Eladó címére. az elérhetőségeken megadott címen. A fogyasztó a szerződéstől való elállás közlését követően köteles személyesen elküldeni, illetve átadni az elállási szerződés tárgyát, minden irattal - pl. az eredeti számlát, az árura vonatkozó utasításokat és egyéb dokumentumokat, amelyeket az áruval együtt, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül kézbesítettek.

Az áru visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az áru kézbesítésétől számított 14 napon belüli elállás esetén Ön jogosult az áruk kiszállítási költségének megtérítésére is, a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben. A szerződéstől való későbbi elállás esetén csak az áru vételárát térítjük vissza.

A feltüntetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldjük Önnek. Legálisan azonban megvárhatjuk, amíg visszaküldi nekünk az árut a fizetéssel együtt. Ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, mint Ön a vételár kifizetésekor, hacsak másként nem állapodunk meg.

2. A vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, ha:

 • a szolgáltatás nyújtása, a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a Fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy hozzájárulásának megadásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha a fogyasztó kifejezett hozzájárulását adta, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént;
 • áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a pénzpiaci árak mozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás időtartama alatt előfordulhat;
 • az árut a Vásárló igényei szerint gyártották, vagy az árut a személyes igényekhez (pl. gravírozott csomagolás esetén) és a Vásárló által a zárt csomagolásból kiválasztott áruhoz igazították, és amely higiéniai okokból nem küldhető vissza (pl. kozmetikumok és egyéb, a bőrrel közvetlenül érintkező áruk kinyitása);
 • olyan áruk, amelyek gyorsan romlanak vagy megsérülnek;
 • olyan árukról van szó, amelyek a kiszállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal.
 • VII. Felelősség az áru hibáiért és jótállás

  1. Az árukra vonatkozó garanciális feltételekre az Eladó Reklamációs Eljárása és a Magyarországé hatályos jogszabályai az irányadók.

  2. A Ksisters felelősséggel tartozik azokért a hibákért, amelyek a termék vevő általi átvételét követően jelentkeznek a szavatossági időn belül (szavatosság). A Ksisters webáruházban kínált összes áru szavatossági ideje 24 hónap, kivéve, ha az árun ennél rövidebb időtartam van feltüntetve. A jótállási idő az áru Vevő általi átvételétől kezdődik.

  VIII. Panaszok

  1. Ha a kiszállításkor sérült a termék, a Ksisters kupon (árengedmény a következő rendelésnél) formájában megtéríti a vásárlót. A vásárló a hiba elhárítását a termék cseréjeként is kérheti. Ha a hiba elhárítása a Ksisters számára lehetetlen vagy nem kifizetődő, a Vásárlónak jogában áll a vételárból engedményt kérni és - jelentős hiba esetén - elállni az adásvételi szerződéstől. A Vásárló a hiba bejelentésekor köteles tájékoztatni az Eladót, hogy melyik jogot választotta.

  2. Hibásnak kell tekinteni a terméket különösen, ha nem a szokásos vagy bemutatott tulajdonságokkal rendelkezik, nem felel meg a rendeltetésének, nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy nem a megállapodás szerinti mennyiségben került szállításra. A kiszállított áruval szembeni bőrérzékenység vagy allergiás reakció nem ok az áru hibájának észlelésére. Hasonlóképpen, a megrendelésben nem szereplő ajándékok vagy ingyenes termékek hibái nem minősülnek termékhibának. A webáruházunkban található termékekről készült fényképek illusztrációk, nem minősülnek kötelező érvényű leírásnak a termékek tulajdonságairól (például a csomagolás a gyártó által végrehajtott változtatások miatt eltérhet).

  3. Szívesen válaszolunk minden panasszal kapcsolatos kérdésére, ha felveszi velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen a kitöltött panaszlappal együtt, amelyet itt talál.

  Az űrlap kitöltésekor ne felejtse el leírni a hibát, és csatoljon fényképeket a hibás termékről (ha lehetséges). A reklamált árut a reklamációs űrlappal együtt küldje el a következő címre: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

  4. A Ksisters a reklamáció elbírálásáról, így különösen a reklamáció elfogadásáról és annak pozitív vagy negatív elbírálásáról e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a Vevőt, legkésőbb annak benyújtásától számított 30 napon belül. A Ksisters telefonon is felveheti a kapcsolatot az ügyféllel.

  5. A panasz azonnali kivizsgálásra kerül. A panaszkezelés, beleértve a hibajavítást is, általában nem haladja meg a 30 napot. Ellenkező esetben a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A vevő felelőssége, hogy segítse a Ksisterst ezen határidő betartásában.

  6. Indokolt reklamáció esetén az áru visszaküldésével járó költségeket a Ksisters viseli.

  7. A szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegésének megtérítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A csomagoláson és a betétlapokon található összes utasítást be kell tartani. Az ettől eltérő kérelmekért és/vagy feldolgozásokért felelősséget nem vállalunk.

  IX. Hűségprogram - Ksisters klub

  1. A Ksisters webáruházban történő termékek vásárlásával Ön a Ksisters Club Hűségprogram (a továbbiakban: Hűségprogram vagy Ksisters Club) Tagja lesz.

  2. A Tag hűségprogramja keretében a Ksisters webáruházban vásárolt kozmetikumok hűségszámláján a Cashback jóváírásra kerül. A hűségért felhalmozott Cashback összege a vételárnak felel meg forintban.

  3. Minél több terméket vásárol egy hűségprogram-tag, annál több juttatásban részesül. Itt található a tagok által megszerzett hűségszintek és juttatások listája.

  4. A felhalmozott pénzvisszatérítés nem értékesíthető vagy adományozható. Cashback nem váltható készpénzre. A felhalmozott Cashback összeggel a törzsvásárlói programtag csak az áru értékének 50%-át tudja kifizetni.

  5. A pénzvisszatérítési időszak vásárlásonként 1 év. A vásárló a weboldalon ellenőrizheti a rendelkezésére álló Cashback összegét, amelyre a weboldalon felhatalmazást kell kapnia. Ezeket az adatokat megrendeléskor a kosárban is ellenőrizheti.

  6. Ksisters s.r.o. nem vállal felelősséget a Cashback esetleges harmadik fél általi visszaéléséért, kivéve, ha a fiókhoz való hozzáférés elvesztését a Hűségprogram Résztvevője nem értesítette időben.

  7. Ksisters s.r.o. fenntartja a jogot, hogy a hűségprogramot bármikor megszakítsa. Szintén a Ksisters s.r.o. fenntartja a jogot a cashback számítási rendszer megváltoztatására.

  8. A Hűségprogram megszűnése vagy megszakítása esetén a Ksisters s.r.o. vállalja, hogy a Ksisters honlapján tájékoztatja a Hűségprogram Tagjait. A Cashback Hűségprogram vége előtt fel nem használt vagy megszakítása törlésre kerül.

  9. A Ksisters Club tagság és a kapcsolódó szolgáltatások ingyenesek.

  10. A Hűségprogram tagja saját elhatározásából bármikor kizárható a Ksisters Klubból. Ebben az esetben az ügyfél a tagság megszüntetésére vonatkozó kérelmét a [email protected] e-mail címre küldi.

  X. Ajánló program

  1. Részvételi jog.

  Az Ajánlóprogram csak azok a Ksisters ügyfelek számára érhető el, akik a részvétel ideje alatt már tizennyolc (18) évesek. Az Ajánlói Programban való részvételével és az ajánló linkjének vagy promóciós kódjának felhasználásával teljes és feltétel nélküli beleegyezését jelenti a jelen Szerződésben foglalt feltételekbe, valamint a Ksisters döntéseibe és értelmezéseibe, amelyek véglegesek és kötelező erejűek az ezzel kapcsolatos minden kérdésben.
  Az Ajánlói Program keretében új vásárló számára (a továbbiakban: „Ajánlók”) egy egyedi telefonszám és e-mail-cím kombinációja (azok, amelyeket nem használtak a rendelések leadásakor a Ksisters weboldalán egyetlen domain zónában sem).
  Ha Ön Új Vásárló, akkor az első rendelés leadásakor van lehetősége kedvezményt kapni, a kedvezmény mértékét a Ksisters saját belátása szerint határozza meg. Ehhez egy ajánló linket vagy egy ajánlói promóciós kódot kell használnod, amelyet egy barátod kapott. A promóciós kód alkalmazásához regisztrálnia kell vagy engedélyeznie kell az oldalon, és ugyanakkor nem lehet sikeres vásárlás a fiókjában.

  2. Általános információk az ajánlóprogramról.

  A meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelés függvényében Ön a weboldalon kínált termékek megvásárlása után vehet részt az Ajánlói Programban. Az első rendelés beérkezése után 48 órával automatikusan bekerül az Ajánlóprogramba, melynek tagjaként a jövőben 1990 Ft összegű cashback-et kaphat a Ksisters club számlájára (a továbbiakban: "Pénzvisszafizetés").

  Ha vissza szeretné utasítani az Ajánlói Programban való részvételt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: [email protected]

  Ahogy fentebb említettük, 48 órával azután, hogy megkapta első megrendelését a fiókjában, egy speciális link vagy promóciós kód (a továbbiakban: "Ajánló hivatkozás") jön létre, amely elérhető lesz a /my-ksisters-club /my-ksisters-club személyes fiókjában.

  Megoszthatja ajánlói linkjét potenciális új vásárlókkal.

  Azon Referral által leadott rendelések esetén, akik az Ön Ajánló linkjével lépnek fel a Ksisters weboldalára, vagy az első rendelésük leadásakor az Ön promóciós kódját használják, Cashback-et számítunk fel, ehhez az Ajánlónak meg kell kapnia az első 15.000 Ft-os vagy azt meghaladó rendelést.

  A Cashback ugyanazon elv szerint használható fel, mint a hűségprogramban.

  3. Cashback fogadása

  A Cashback jóváírásra kerül a hűségprogram számláján.

  Az Ajánló hivatkozásának vagy promóciós kódjának használatáért, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb követelményeknek való megfelelésért a pénzvisszafizetés az utaló első megrendelésének kézhezvételétől számított 48 órán belül megtörténik.

  XI. Alternatív vitarendezés

  1. A Vásárló jogosult az Eladóhoz kártérítést kérni (e-mailben a [email protected] címre), ha nem elégedett azzal, ahogy az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait. Ha az Eladó erre a megkeresésre nemleges választ ad, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vásárló mint fogyasztó élhet a peren kívüli vitarendezéshez való jogával, és panaszt tehet az Európai Bizottság online felületén keresztül, amely elérhető az interneten a címen.

  2. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az online értékesítéssel vagy online szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos nemzetközi fogyasztói jogviták ügyében. A Budapesti Békéltető Tanács internetes elérhetősége: https://bekeltet.bkik.hu/. A Budapesti Érdekegyeztető Tanács elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, fax: 06-1-488-2186, e-mail: [email protected].

  XІI. Záró rendelkezések

  1. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó és a Vásárló közötti jogokra és kötelezettségekre a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályok vonatkozó jogszabályi rendelkezései az irányadók.

  2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben közvetlenül nem szabályozott egyéb kérdésekben az egyedi adásvételi szerződések megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak.

  3. A Vásárló a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy a jelen feltételeket elolvasta és azokkal teljes mértékben egyetért.

  4. Ha a jelen feltételek egy vagy több pontja részben vagy egészben érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti, és a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben marad.

  Jelen általános szerződési feltételek 2022.09.15-én lépnek hatályba.

  Az Üzleti feltételek itt tölthetők le.

  A feliratkozással elfogadom a feltételeket